Na našej stránke používame cookies súbory.

^Hore
  
  
  
ENVIROMENTÁLNY AKČNÝ PLÁN ŠKOLY: Materská škola, Fándlyho 2, Senec
Zvolená prioritná téma:ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY     pre certifikačné obdobie: 2018/2019 – 2019/2020
Silné stránky Slabé stránky
Vhodné miesto pre záhradku Zvyšujúca sa chorobnosť detí
Máme listnaté stromy obľúbené u včelstva a s liečivými účinkami (lipa, pagaštan konský, breza) Nepoznanie darov prírody - liečivých rastlín a ich účinkov
Máme ovocné stromy (marhuľa, slivka) Malá ochrana včelstva
  Nevyužitie liečivých rastlín v kuchyni
   
EAP písomne schválil: Dátum schválenia:
CIEĽ AKTIVITA Zodpovedná osoba a termín Indikátor/ Ukazovateľ úspechu Monitoring/Postupujeme podľa plánu?
Cieľ 1:Vytvoriť záhradu  na pestovanie liečivých bylín, ovocia a zeleniny a vytvoriť biologicky nezávadné prostredie pre včely          Aktivita 1:
Meduškina záhrada
  • dovoz kvalitnej zeminy do záhradky
Z. Mgr. MarieLeginusová
T: Apríl  2019
15 rodičov a 1 zamestnanec MŠ /
Navozená  a prekopaná zemina
 
  • brigáda spolu s rodičmi
 Z: Slávka Feketeová
T: Apríl 2019
15 rodičov a 8 zamestnancov MŠ/
Ohradená záhrada
 
  • sadenie rastlín s deťmi
 Z: Ivona Bartíková
T: Apríl 2019
20 detí  predškolského veku/
Vytvorená záhrada s liečivými bylinami
 
Aktivita 2:
Kto je Meduška
čítanie rozprávok o Meduške – od Eleny Čepčekovej
Z: Uč. 1,2,3,4,5 triedy
T: Apríl 2019
Kresby a maľby o Meduške – poznať Medušku a jej troch najbližších kamarátov   
Aktivita 3:
Meduškin domov
oboznamovanie sa so životom  včiel z kníh  a encyklopédií
Z: triedne učiteľky
T: Máj 2019
 Vytvorenie plagátu  pre rodičov MŠ - 50% informovanosť rodičov o živote včiel, dôležitosti včelstva  
pojmová mapa o včelách Z: triedne učiteľky 4 a 5 tried
T: Jún 2019
Vytvorenie pojmovej mapy s deťmi - 20% informovanosť  
Aktivita 4:
Na návšteve u Medušky
výlet na včelársku paseku v Kráľovej pri Senci
Z: Bartíková
T: September 2019 
45 detí sa oboznámi so životom včiel a spozná chuť medu  
Aktivita 5:
Meduškina bio záhrada
Informovať o včelách a upozorniť na nebezpečenstvo používania pesticídov pre včelstvo
Z: Koordinátorka
T: September 2019
 Púšťanie videí v priestoroch MŠ:
"Od včiel sme závislí viac ako si myslíme"
TV Košice 50% informovanosť rodičov detí MŠ
 
Aktivita 6:
Meduškina komora
Návrhy etikiet, ich  lepenie na poháre a na rozpoznávanie rôznych druhov medu a čaju
Z: 5 trieda – predškoláci
T: Október 2019
V rámci akcie Bratislavského samosprávneho kraja Jablkové hodovanie prezentovať verejnosti projekt Zelená škola /
10% obyvateľov  mesta Senec
 
Aktivita 7:
Meduškina čajovňa
Sušenie liečivých rastlín
Posedenie pri čaji - ochutnávka čajov z liečivých rastlín
Z: Trieda predškolákov
T: September  2019

Z: Bartíková
T: December 2019 
Pohostenie mladších detí - podľa vône a chuti poznať a vedieť rozlíšiť 5 druhov liečivých rastlín  
Aktivita 8:
Meduškina dielňa
Tvorivé dielne:
  • Tvorenie z plodov (gaštanov, žaľudí...).
  • vorba z medových plástov
 Z: Učiteľky 2,3, 4 a 5
T: November – December 2019
 20% informovanosť o dôležitosti včelstva pre vznik plodu  
Aktivita 9:
Meduškina kuchyňa
  • Pečenie medovníkov
  • Spoznať včelí propolis, peľ, kašičku, vosk
Z: Učiteľky 2, 3, 4 a 5
T: December 2019 
20 detí  bude poznať  produkty včiel  
Aktivita 10:
Meduškina vernisáž
Výstava prác pre verejnosť 
Z: Koordinátorka
T: Apríl 2020 
10%  informovanosť obyvateľov mesta Senec o Zelenej škole  

 

Copyright © 2013. Materská škola Fándlyho 2, Senec Rights Reserved.