Na našej stránke používame cookies súbory.

^Hore
  
  
  

Usporiadanie denných činností

 

Otvorenie MŠ, schádzanie sa detí 6:30
Hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie  
Osobná hygiena, desiata 8:50 - 9:00
Vzdelávacie aktivity, pobyt vonku  
Osobná hygiena, obed 11:30 - 12:00
Odpočinok, pohybové a relaxačné cvičenia, hry a činnosti podľa výberu detí  
Osobná hygiena, olovrant 14:20 - 15:00
Vzdelávacia aktivita, hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku podľa aktuálnych podmienok, rozchádzanie sa detí  
Koniec prevádzky MŠ 16:45
Copyright © 2013. Materská škola Fándlyho 2, Senec Rights Reserved.