Na našej stránke používame cookies súbory.

^Hore
  
  
  

Usporiadanie denných činností

 

Otvorenie MŠ, schádzanie sa detí 6:30
Hry a hrové činnosti  
Pohybové a relaxačné cvičenia  
Osobná hygiena, desiata 8:30 - 9:00
Edukačné aktivity  
Pobyt vonku  
Osobná hygiena, obed 11:30 - 12:00
Odpočinok, pohybové a relaxačné cvičenia  
Osobná hygiena, olovrant 14:30 - 15:00
Hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmerňované, hodnotenie dňa  
Koniec prevádzky MŠ 16:45
Copyright © 2013. Materská škola Fándlyho 2, Senec Rights Reserved.