Na našej stránke používame cookies súbory.

^Hore
  
  
  

Atletický krúžok

 

Vyučujúci: Mgr. Štefan Kaňovič
Cieľom atletického krúžku je deti naučiť pravidelnému a zdravému pohybu. Hravou formou rozvíjať u deti základné pohybové zručnosti (behanie, skákanie a hádzanie) a rozvíjať u nich pohybové schopnosti, a to najmä rýchlosť, obratnosť. Tieto pohybové činnosti sú podporované ľahkými atletickými pomôckami. Na atletiku sa využívajú priestory ZŠ J.G. Tajovského – športové ihrisko a školská telocvičňa
Časové vymedzenie: 2 vyučovacie hodiny po 30 minút

 

Futbalový krúžok

 

Vyučujúci: Viktor Miko – futbalový tréner
V spolupráci so ZŠ J. G. Tajovského, Senec sa realizuje futbalový krúžok. Futbal je hra, ktorá si vyžaduje celý rad kvalít a zveľaďuje najmä u detí mnoho pozitívnych stránok osobnosti. Navyše je veľmi prirodzený šport, ktorý využíva všeobecné športové schopnosti ako obratnosť, rýchlosť, koordináciu, orientáciu v priestore. Nie je jednostranne zameraný a pri tréningoch dochádza k rozvoju celého pohybového aparátu.
Časové vymedzenie: 2 vyučovacie hodiny po 30 minút

 

Jogové cvičenie

 

Vyučujúci: Emília Baštová – dlhoročná lektorka jogy
Joga je systém cvičení na zlepšenie zdravotného stavu, fyzickej kondície a koncentrácie. Ide o spojenie tela, mysle a dychu do harmonického celku. Keď je človek v harmónii, cíti sa oveľa lepšie. Pri tomto cvičení si tempo v závislosti od fyzického zdravia, kondície určuje svojim dýchaním každé dieťa samé. Lektorka sa posilňovacími cvikmi snaží u detí vypracovať pevné a pružné telo odolné voči každodennému stresu. Toto cvičenie sa realizuje u detí 3 a 4 triedy.
Časové vymedzenie: 1 x týždenne

 

Kurz angličtiny

 

Vyučujúci: MBI Slávka Feketeová- pedagogická zamestnankyňa MŠ
Cieľom kurzu je osvojiť si základné komunikačné schopnosti, a to pomocou jasne štrukturovaného učebného plánu a zábavnými formami výučby ako napríklad detské piesne, kreatívne hry, veselé obrázky a zábavné dialógy. Dôraz je kladený na opakovanie slovnej zásoby a gramatických konštrukcií v takej miere, aby si dieťa vytvorilo dostatočne pevné základy pre ďalší rozvoj jazykových zručnosti.
Časové vymedzenie: 2 x týždenne po 35 minút

 

Tanečný krúžok

 

Vyučujúci: Jozef Manák – pedagóg ZUŠ Fándlyho 20, Senec
V spolupráci so ZUŠ na Fándlyho ulici č.20, Senec sa realizuje pre deti materskej školy tanečný krúžok, ktorého cieľom je hravou formou viesť detí k pohybovej kultúre, k správnemu držaniu tela. V pohybovej príprave sa deti venujú nácviku tanečných a krokových variácií na modernú hudbu, cvičeniam na hudbu, pohybovým improvizáciám, relaxáciám na hudbu, nácviku choreografie moderného tanca. Tanečné prvky deti vykonávajú s radosťou, v súlade s hudbou a sú zdrojom veľkej chuti a optimizmu.
Časové vymedzenie: 2 x týždenne po 45 minút

 

Výtvarno-keramický krúžok

 

Vyučujúci: Stanislava Tužinská, Margita Baligová – pedagogické zamestnankyne MŠ
Cieľom tohto krúžku je vytvoriť u detí estetické cítenie, rozvíjať tvorivosť, predstavivosť a fantáziu. Trpezlivosť a prístup k deťom sa odzrkadľujú v prácach detí. Každý rok pred ukončením krúžkovej činnosti sa usporiada výstavka prác , ktorá je ukončením krúžkovej činnosti. Deti sa tešia na stretnutie opäť v septembri.
Časové vymedzenie: 1 x týždenne
Copyright © 2013. Materská škola Fándlyho 2, Senec Rights Reserved.