Na našej stránke používame cookies súbory.

^Hore
  
  
  

Členovia rady rodičov OZ

Členovia predsedníctva a revíznej komisie občianskeho združenia Rada rodičov pri Materskej škole Fándlyho 2, 903 01 Senec.
Predsedníctvo OZ má 9 členov:
predseda – Ing. Zuzana Svobodová
podpredseda – Mgr. Marie Leginusová
ekonóm, účtovník – Ing. Andrea Palcová
zapisovateľ – Mgr. Lucia Karovičová
Ing. Katarína Bulejová
Ing. Vanda Žlebeková
PhDr. Magdaléna Salančíková
MVDr. Hana Paukeje
Dipl. psihol. Miroslava Balaš

Revízna komisia OZ má 3 členov:
Mgr. Mariana Vallo
Ing. Zuzana Hrušecká
Mgr. Lucia Čižmariková

 
Copyright © 2013. Materská škola Fándlyho 2, Senec Rights Reserved.