Na našej stránke používame cookies súbory.

^Hore
  
  
  

Členovia rady školy

Členovia Rady školy na funkčné obdobie 2020 - 2024 pri Materskej škole, Fándlyho 2, 903 01 Senec:
Meno a priezvisko Funkcia Zvolený/delegovaný za
Ing. Ján Pullman predseda zriaďovateľa - Mesto Senec
Ing. Juraj Gubáni člen zriaďovateľa - Mesto Senec
Monika Škovránková členka zriaďovateľa - Mesto Senec
Mgr. Miriam Krúpová členka zriaďovateľa - Mesto Senec
Slávka Feketeová, MBA členka pedagogických zamestnancov
Bc. Margita Baligová členka pedagogických zamestnancov
Alžbeta Spuchľáková členka nepedagogických zamestnancov
Mgr. Anna Milošovičová členka rodičov
Mgr. Alena Predáčová podpredseda rodičov
Silvia Kubovicsová členka rodičov
Dominika Valachová členka rodičov
 
Copyright © 2013. Materská škola Fándlyho 2, Senec Rights Reserved.