Na našej stránke používame cookies súbory.

Členovia rady školy

Členovia Rady školy pri Materskej škole, Fándlyho 2, 903 01 Senec:
Mgr. Tatiana Vietorisová – predseda rady školy, za zriaďovateľa – mesto Senec
Slávka Feketeová, MBA – podpredseda rady školy, zástupca pedagogických zamestnancov
Ladislav Žittňan – za zriaďovateľa – mesto Senec
Mgr. Anton Kubliniak – za zriaďovateľa – mesto Senec
Eva Rodná – zástupca pedagogických zamestnancov
Alžbeta Spuchláková – zástupca nepedagogických zamestnancov
Mgr. Erika Backová – zástupca rodičov
Ing. Zuzana Hrušecká
Boris Mihalovič
 
 
Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Statut.pdf)Štatút rady školy57 kB