Na našej stránke používame cookies súbory.

^Hore
  
  
  

Vzdelávanie počas karantény

Oznamujeme rodičom, že počas karantény sa pani učiteľky jednotlivých tried budú starať o elektronické vzdelávanie vašich detí. Podľa školského vzdelávacieho programu budú týždenne pridávať materiály, ktoré budete môcť sprostredkovať vašim deťom. Nájdete ich čati Oznamy.

Každá z vekových hraníc má príslušnú kategóriu kde si rodičia môžu nájsť materiály pre svoje deti.

 

Jednotlivé materiály sú zoradené v tématických zložkách

 

Zároveň Vás chceme informovať o možnosti vzdelávania detí na sprístupnených portáloch, ktoré ponúkajú výučbové programy ako napríklad:

https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne
http://planetavedomosti.iedu.sk
https://eduworld.sk/

Súčasne vám pomoc ponúka aj umelecká agentúra Stepup, s ktorou spolupracujeme. Ponúka zábavné Jašenie. Momentálne majú zverejnené prvé diely a čoskoro pridajú ďalšie:

https://www.youtube.com/watch?v=NaL_dGG9Wjo
https://www.youtube.com/watch?v=rGae4_QPr9Q
https://www.youtube.com/watch?v=ab_0Lq2RO_Y
https://www.youtube.com/watch?v=sq-ZkD4Vkf0
https://www.youtube.com/watch?v=0vTbcr1f64o
https://www.youtube.com/watch?v=nziWG89pyio

Copyright © 2013. Materská škola Fándlyho 2, Senec Rights Reserved.