Na našej stránke používame cookies súbory.

^Hore
  
  
  

Škola v prírode

V termíne 25.5. - 29.5.2020 sa uskutoční škola v prírode v hoteli Lomnistá - Jasenie.

Poplatok za pobyt 150,00€ Vás prosíme uhradiť na číslo účtu občianskeho združenia
ČSOB: SK22 7500 0000 0040 0268 8548
Variabilný symbol: 202005
Do poznámky uveďte: meno dieťaťa a skratku ŠVP

Pobyt je možné hradiť aj po splátkach, ale len do konca januára 2020

Copyright © 2013. Materská škola Fándlyho 2, Senec Rights Reserved.