Na našej stránke používame cookies súbory.

^Hore
  
  
  

Milí rodičia a priatelia našej materskej školy,

radi by sme poďakovali za pomoc všetkým, ktorí v minulosti pomohli našej Materskej škole a poukázali nám 2% dane z príjmu.

V roku 2019 naše občianske združenie z poukázaných 2% dane získalo 3.593,08 €.

Všetky poukázané finančné prostriedky budú opäť použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacích procesov a podporu vzdelávania našich detí.

Aj tento rok sa uchádzame o Vašu priazeň.

Veríme, že u Vás nájdeme porozumenie a Vy osobne, Vaša rodina, priatelia a známi či firma pomôžu poukázaním 2% zaplatenej dane našim deťom.

Na toto milé gesto budete potrebovať tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“, ktoré si môžete stiahnuť tu.

Popis krokov pre venovanie 2% z dane:

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov do 15.2.2020 a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte obidva formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Podnikatelia:

Uvádzajú prijímateľa 2% priamo vo svojich daňových priznaniach.

 

Údaje o prijímateľovi:

IČO: 31809286

Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Názov: RADA RODIČOV PRI MATERSKEJ ŠKOLE, FÁNDLYHO 2, 903 01 SENEC

Adresa: FANDLYHO 2, 90301 SENEC

Copyright © 2013. Materská škola Fándlyho 2, Senec Rights Reserved.