Na našej stránke používame cookies súbory.

^Hore
  
  
  
 

 

 

PROJEKT 

PRECVIČME SI TELO, ABY SA TEŠILO

Aj v tomto školskom roku sa môžeme pochváliť s novým, schváleným projektom pod názvom: ,,Precvičme si telo, aby sa tešilo“, podporený nadáciou ČSOB. Jeho cieľom je skvalitniť motorické a kognitívne kompetencie nevyhnutné pre udržiavanie zdravia a zdravého životného štýlu detí, stimulovať jemnú a hrubú motoriku v rozmanitých motorických pohyboch a zvýšiť záujem detí a aj ich rodičov o pohybové aktivity. Za týmto cieľom sa zakúpila herná zostava, na ktorú prispela práve nadácia ČSOB sumou 2 500 €. Krst novej zostavy prebehol koncom školského roka pri športovom dni, kde si rodičia spolu so svojimi ratolesťami v rôznych športových disciplínach precvičili svoju pohybovú zdatnosť . Táto akcia mala u detí aj rodičov mimoriadny úspech. Viac fotogrfií z tejto akcie tu.

Copyright © 2013. Materská škola Fándlyho 2, Senec Rights Reserved.