Na našej stránke používame cookies súbory.

^Hore
  
  
  

Prerušenie prevádzky počas letných prázdnin

Vedenie materskej školy oznamuje rodičom, že počas letných prázdnin bude prevádzka MŠ prerušená nasledovne:

Od 17.07.2021 do 13.08.2021 (vrátane) t.j. 4 týždne. Z dôvodu prípravy tried k novému školskému roku bude prevádzka prerušená aj od 30.08.2021 do 31.08.2021. V čase letných prázdnin bude prevádzka materskej školy obmedzená z dôvodu čerpania dovoleniek, dezinfekcie priestorov a maľovania priestorov MŠ.

Copyright © 2013. Materská škola Fándlyho 2, Senec Rights Reserved.