Na našej stránke používame cookies súbory.

^Hore
  
  
  

Darovanie 2% z Vašich daní

Vážení rodičia a priatelia MŠ,
naše Občianske združenie „Rada rodičov pri Materskej škole, Fándlyho 2, 90301 Senec“ patrí medzi organizácie prijímateľov, v ktorých prospech môžete poukázať 2 % z Vašej dane zaplatenej za rok 2020, najneskôr do 30.4.2021.
Preto sa obraciame na Vás so žiadosťou o podporu svojich detí sumou, ktorá je súčasťou dane, ktorú platíte štátu. Suma, ktorú poukážete, bude použitá na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu Vášho dieťaťa.  
V prípade, že budete mať záujem, zabezpečíme za Vás aj odovzdanie / odoslanie dokladov na príslušné daňové úrady/, a preto vyplnené tlačivá môžete odovzdať triednym pani učiteľkám, alebo administratívnej sile p. R. Grambličkovej, ktorá má kanceláriu v pavilóne ,,C“.
Upozorňujeme, že je potrebné k tlačivu ,,Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane..." z príjmu priložiť aj potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa. Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.  si môžete vytlačiť z prílohy, alebo ak Vaše dieťa navštevuje materskú školu vyzdvihnúť v šatni Vášho dieťaťa.
 
 
Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno: Rada rodičov pri Materskej škole, Fándlyho 2, 903 01 Senec
Sídlo: Fándlyho 2, 903 01 Senec
IČO: 31809286
Právna forma: Občianske združenie

Vyhlásenie Tlačivo si môžete vytlačiť, alebo ak Vaše dieťa navštevuje materskú školu vyzdvihnúť v šatni Vášho dieťaťa.

Vážime si každú Vašu podporu,

sme vďační za finančné príspevky a dary jednotlivcov a

za darovanie 2% z daní Vám  vopred ďakujeme!

Kolektív MŠ a predsedníctvo OZ Rada rodičov pri MŠ Fándlyho 2, Senec

Copyright © 2013. Materská škola Fándlyho 2, Senec Rights Reserved.